Witamy na stronie Fostech Sp. z o.o.

Świadczymy usługi w systemie generalnego wykonawstwa dążymy do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług oraz utrzymania i umacniania opinii o firmie jako rzetelnym i skutecznym partnerze biznesowym

Systemy wdrożeniowe

przyczyniają się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami, umacniają też wizerunek spółki

Nadzór wewnętrzny

procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone do zmieniających się warunków

Wysoka jakość

produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko naturalne oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców

Nasza oferta

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za realizację Polityki Jakości i gwarantuje, że jest ona zrozumiała dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Jednocześnie bierze odpowiedzialność za jej konsekwentne realizowanie w celu nieustannego podnoszenia standardów jakości wykonywanych przez naszą firmę usług.