Stacje uzdatniania wody

Postęp w technologii uzdatniania wody powoduje konieczność nowego podejścia do projektowania, realizacji i eksploatacji stacji wodociągowych. W związku ze wzrostem wymagań stawianych wodzie uzdatnionej znaczenia nabierają działania zmierzające do intensyfikacji tradycyjnych metod uzdatniania wody oraz wdrażanie nowych, wysokoefektywnych procesów technologicznych, takich jak wymiana jonowa i techniki membranowe. Współczesne technologie i systemy uzdatniania wody stają się coraz bardziej zróżnicowane i rozbudowane.

W klasycznych systemach stosuje się procesy odżelaziania, odmanganiania, koagulacji, sedymentacji, filtracji, chemicznego utleniania, adsorpcji i dezynfekcji. Obecnie, intensyfikując procesy, wprowadza się nowe, bardziej skuteczne i bezpieczne dla konsumenta reagenty chemiczne oraz materiały filtracyjne zwiększające efektywność uzdatniania i oczyszczania wody.