Systemy przesyłania wody i ścieków

Realizujemy kompleksowo systemy kanalizacji ściekowej oraz przesyłania wody pitnej. Rurociągi układamy metodą wykopową oraz bezwykopową we wszystkich rodzajach i średnicach rur. Wieloletnie doświadczenie w tych dziedzinach oraz nowoczesne i specjalistyczne zaplecze sprzętowe, pozwala na realizację rurociągów w technologiach  z rur poliestrowych, żeliwnych, kamionkowych, tworzywowych oraz betonowych, w pełnym zakresie średnic.

też robót w najtrudniejszych warunkach gruntowo – wodnych, na małej przestrzeni ograniczonej zwartą zabudową, w sytuacjach awaryjno – kolizyjnych, wymagających prężności organizacyjnej i dokładności techniczno – wykonawczej.