Fostech Sp. z o.o. rzetelny i skuteczny partner biznesowy

Fostech Sp. z o.o. jako firma świadcząca usługi w systemie generalnego wykonawstwa dąży do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług oraz utrzymania i umacniania opinii o firmie jako rzetelnym i skutecznym partnerze biznesowym.

Fostech Sp. z o.o. jako firma świadcząca usługi w systemie generalnego wykonawstwa dąży do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług oraz utrzymania i umacniania opinii o firmie jako rzetelnym i skutecznym partnerze biznesowym. Stosowanie zasad systemów wdrożonych w Fostech Sp. z o.o. przyczynia się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami, umacnia też wizerunek Spółki w oczach wszystkich podmiotów zainteresowanych efektami działalności naszej firmy w obszarach jakości oferowanych produktów i usług, oddziaływania na środowisko naturalne oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Sprawne działanie nadzoru wewnętrznego sprawia, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone oraz przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz do zmieniających się wymagań i oczekiwań klienta. Wysoka jakość produktów i usług wspierana jest ciągłą troską o środowisko naturalne oraz o bezpieczeństwo pracowników i dostawców.

W dążeniu tym stawiamy sobie następujące cele:

  • Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i wymagania klienta
  • Optymalizujemy koszty powierzonych zleceń
  • Wdrażamy najnowocześniejsze technologie i rozwiązania
  • Współpracujemy z solidnymi dostawcami, którzy spełniają wysokie wymagania
  • Realizujemy zamówienia w ustalonym terminie
  • Zabezpieczamy i rozwijamy infrastrukturę pozwalającą na realizację bieżącej i planowanej działalności przedsiębiorstwa
  • Zatrudniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę oraz stale podnosimy jej kwalifikacje
  • Angażujemy wszystkich pracowników w stałe poprawianie jakości na każdym poziomie organizacyjnym
  • Kształtujemy w pracownikach świadomości, że każdy z nich jest odpowiedzialny za wyznaczone przez firmę standardy jakości
  • Analizujemy na bieżąco wykonywane zlecenia w celu poprawy jakości świadczonych w przyszłości usług
  • Zapobiegamy powstawaniu błędów, zagrożeń i niebezpieczeństw

 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i gwarantuje, że jest ona zrozumiała dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Jednocześnie bierze odpowiedzialność za jej konsekwentne realizowanie w celu nieustannego podnoszenia standardów jakości wykonywanych przez naszą firmę usług.